فرهنگ رانندگی و ماجرای راندن بین خطوط

فرهنگ رانندگی و ماجرای راندن بین خطوط

رانندگی بین خطوط یکی از قوانین راهنمایی و رانندگی برای رانندگان خودرو است که در ایران نیز سالهاست روی آن تاکید می شود. پلیس می گویند برای رانندگی هم باید فرهنگ سازی شود. چرا نمی توانیم  بین خطوط  حرکت کنیم ؟! در متن فرهنگ رانندگی و ماجرای راندن بین خطوط به ریشه های  قانون مداری در فرهنگ فرهنگی پرداخته ایم. اینکه تفاوت رانندگی  ما با یک آلمانی مثلا چیست؟ در مجله فرهنگی وبلایت بیشتر بدانید. 

رانندگی بین خطوط یکی از قوانین راهنمایی و رانندگی برای رانندگان خودرو است که در ایران نیز سالهاست روی آن تاکید می شود. پلیس می گویند برای رانندگی هم باید فرهنگ سازی شود. چرا نمی توانیم  بین خطوط  حرکت کنیم ؟! در متن فرهنگ رانندگی و ماجرای راندن بین خطوط به ریشه های  قانون مداری در فرهنگ فرهنگی پرداخته ایم. اینکه تفاوت رانندگی  ما با یک آلمانی مثلا چیست؟ در مجله فرهنگی وبلایت بیشتر بدانید. 

 

فرق ما با یک شهروند آلمانی

 

رانندگی بین خطوط

 

به گواهی تاریخ ،  ما ایرانی ها ،  آدم های با فرهنگ و متمدنی هستیم
پس  چرا به واژه ی نظم که می رسیم همه چیز ، یکباره زیر و رو می شود
“خارج از چارچوب “
“علاقه مند به دور زدن “
فرق ما با یک شهروند  مثلا آلمانی  چیست؟

چرا نمی توانیم  بین خطوط  حرکت کنیم ؟!
به گواهی تاریخ ،  ما ایرانی ها ،  آدم های با فرهنگ و متمدنی هستیم
پس  چرا به واژه ی نظم که می رسیم همه چیز ، یکباره زیر و رو می شود
“خارج از چارچوب “
“علاقه مند به دور زدن “
فرق ما با یک شهروند  مثلا آلمانی  چیست؟
چرا حرکت بین خطوط ، این قدر برای ما سخت است ؟!

 

رانندگی بین خطوط

 

ریشه های قانون مداری در فرهنگ


رفتار انسانها  ، ویترینی  از باورها و عقاید آنهاست
بیایید به قرن ۱۶ میلادی  برگردیم
زمانی که  گروهی از مسیحیان – پروتستان ها – علیه فضای موجود کلیسا برخاستند
اعتقادشان این بود که برای  ایجاد تمایز از سایرین باید ثروت زیادی داشته باشیم
پس با یک روش قانون مند و کاملا منظم شروع به کار کردند
چیزی نگذشت که اکثر صاحبان صنایع و بنگاه ها ؛ پروتستان  بودند
کار می کردند در کنار دوری از هر گونه خوشگذارانی دنیایی.

 

رانندگی بین خطوط

به مرور ، وقتی سرمایه ی انباشته فراوانی پیدا کردند ؛ اعتقاد مذهبی هم رنگ باخت
آنچه ماند ؛ قوانین و نظمی بود که تا عصر حاضر در جوامع اروپایی شاهد آن هستیم
در واقع  ،نظم ، احترام به قانون  و شیوه ی سیستماتیک در زندگی  یک شهروند آلمانی ؛
میراثی است که از پدران خود به ارث برده است.
چیزی که رعایتش برای ما ایرانی ها کار چندان آسانی نیست
نیاز به فرهنگ سازی دارد

” بین خطوط برانید “

فرستادن دیدگاه