قصه پریا از رویاهایت می گوید

قصه پریا از رویاهایت می گوید

رویا شخصی ترین و دست یافته ترین تصویر زندگی است که با یک چشم به هم زدن می تواند در ذهن و درون مجسم شود. رویا آن بخش های دست نخورده دنیاست که می تواند به تحقق بپیوندد. قصه پریا دلنوشته ای است که  از دنیای رنگی رویاها می گوید. برای فهمیدنش با صفحه درد دل مجله فرهنگی وبلایت همراه شوید.

رویا شخصی ترین و دست یافته ترین تصویر زندگی است که با یک چشم به هم زدن می تواند در ذهن و درون مجسم شود. رویا آن بخش های دست نخورده دنیاست که می تواند به تحقق بپیوندد. قصه پریا دلنوشته ای است که  از دنیای رنگی رویاها می گوید. برای فهمیدنش با صفحه درد دل مجله فرهنگی وبلایت همراه شوید.

قصه پریا

رویا های من ، همان بهشتی است که توانسته ام برای خود تصور کنم

رنگ های رویاهای من ، رنگ های جذابی است که از کودکی تا کنون یاد آور امّید و آرام بخش دلهره هایم  بوده

از کودکی یاد گرفته ام برای هر نیک و بدی ، یک رویا بسازم

گذشته از حادث شدن یا نشدنش

قصه پریا

دنیایی بسازم، همانگونه که دلم می خواهد

مردمانش، خانه هایش، شهرهایش، لباس هایش غذاهایش و …

بر وفق مراد من باشد!!

قصه پریا

آموخته ام دیگران را در این دنیا ، آنطور که دوست دارم تصور کنم 

حتی برای دقایقی کوتاه

اگر دنیا از مسیر رویا ها بگذرد ، بی شک زیباتر خواهد بود.

 

در قسمت رادیوطور می توانید آهنگ قصه پریا ساخته کارن همایونفر را بشنوید.

فرستادن دیدگاه