نیازمندی ها

نیازمندی ها

– به یک تکنسین کامپیوتر جهت تست نرم افزار نیازمندیم– به یک منشی خانم با روابط عمومی بالا با ظاهری مناسب و مسلط به…– به چند کارگر ساده جهت کار در کافی شاپ…– به یک مدیر با سابقه جهت… – به یک تکنسین کامپیوتر جهت تست نرم افزار نیازمندیم– به یک منشی خانم با روابط […]

– به یک تکنسین کامپیوتر جهت تست نرم افزار نیازمندیم
– به یک منشی خانم با روابط عمومی بالا با ظاهری مناسب و مسلط به…
– به چند کارگر ساده جهت کار در کافی شاپ…
– به یک مدیر با سابقه جهت…

– به یک تکنسین کامپیوتر جهت تست نرم افزار نیازمندیم
– به یک منشی خانم با روابط عمومی بالا با ظاهری مناسب و مسلط به…
– به چند کارگر ساده جهت کار در کافی شاپ…
– به یک مدیر با سابقه جهت…

کنار معدودی از درخواست ها،  درج شده:
تماس تا یک هفته

این روزها خیلی ها کار فرهنگی میکنند، خیلی ها فعالیت اقتصادی دارند
اما میان فعال و مجاهد…
مجاهد بودن کمی سخت است  گذر از روی مین های عادات و اخلاق ناپسند
تخریب باورها و تصورات غلط و نادرست
گذشتن از سلایق و دیدگاه های شخصی که گاه دست و پا گیر است
وقتی خوب میدانیم که اگر مجاهد بودیم حتی یک وجب از خاک فرهنگ و اقتصادمان به دست بیگانه نمی افتاد
که تا از میان این میدان مین معبری باز نشود ؛ خاکریزی فتح نخواهد شد…

بیش از دو دهه به ۲۲۰هزار نفر مجاهد اقتصادی و فرهنگی جهت رضای خدا و اطاعت ولی امر نیازمندیم
و من… همچنان درگیر نیازمندی های منِ درونی خویشم

پ ن : طبق آمار، تعداد شهدای هشت سال جنگ تحمیلی حدود ۲۲۰ هزار نفر بوده است

فرستادن دیدگاه