چرا روزه در دین یهود واجب شده و منطق آنها چیست؟

چرا روزه در دین یهود واجب شده و منطق آنها چیست؟

آداب و رسوم زندگی و فرهنگ مردمان یهود در سراسر جهان ،کاملا برگرفته و منطبق بر دستورات دین شان است
روزه ی کیپور یکی از روزه های واجبی ست که از غروب تا غروب روز بعد به طول می انجامد
۲۵ ساعت ، خودداری از خوردن ، آشامیدن ، استحمام ، استفاده از عطر و …

روزه کیپور! ماهی تا زمانی که در آب است ، معنای آب را نمی داند ؛ مگر دوباره به آن بازگردد این تعبیری ست که یهودی ها درباره روزه به کار می برند یهود به عنوان دینی تاریخی ، موسی علیه السلام را اولین روزه گیرنده دین خود می داند و راه های نزدیک شدن به خدا را ، سه چیز : روزه ( تعنیت ) نماز (تفیلا ) صدقه

یهودی ها

روزه کیپور!

حالا روزه در دین یهود را با هم مرور میکنیم :

” ماهی تا زمانی که در آب است ، معنای آب را نمی داند ؛ مگر دوباره به آن بازگردد “
این تعبیری ست که یهودی ها درباره روزه به کار می برند
یهود به عنوان دینی تاریخی ،  موسی علیه السلام را اولین روزه گیرنده دین خود می داند

و راه های نزدیک شدن به خدا را ، سه چیز :

روزه ( تعنیت )

نماز (تفیلا )

صدقه

تعنیت به معنای رنج دادن است


و در فرهنگ_دهخدا ؛ کار دشواری را به گردن کسی انداختن ، که از عهده اش برنیاید
آداب و رسوم زندگی و فرهنگ مردمان یهود در سراسر جهان ،کاملا برگرفته و منطبق بر دستورات دین شان است
روزه ی کیپور یکی از روزه های واجبی ست که از غروب تا غروب روز بعد به طول می انجامد
۲۵ ساعت ، خودداری از خوردن ، آشامیدن ، استحمام ، استفاده از عطر و …

روزه در دین یهود

روزه در دین یهود

در یوم کیپور، حتی بیماران و زنان باردار هم روزه می گیرند
روزه ی عروس و داماد در روز عروسی
روزه اول ماه ، دوشنبه و پنجشنبه ها
روزه ی سوگواری برای پدر و مادر و علمای دین
و یا وقتی که احتمال خشکسالی یا بلایای طبیعی هست
زمان هایی ست که یهودیان به این فریضه دینی متوسل می شوند

دین یهود

جمله زیر را به حضرت یشعیای نبی نسبت می دهند که :

روزه ی مورد قبول خدا ،رنج انسان های روزه دار و تعظیم و تکریم ریاکارانه نیست ، بلکه برداشتن یوغ ظلم و رهایی بخشیدن مظلومان به عنوان حاصل عملی این احکام و مراسم است.

یشعیا ، فصل ۵۸
آیات ۳- ۷

فرهنگ یهود

فرستادن دیدگاه