کلاس تقویتی ؛ درس یکم: اعتماد، | قسمت چهارم | – استاد مجتبی شیخ علی

 

در ادامه مبحث ادامه می رسیم به گروه سوم آدم هایی که نمیشه بهشون اعتماد کرد!
گروه سوم ، آدم های بخیل و تنگ نظرن ؛ چه ویژگی ای دارن این آدم ها؟
این آدم ها مدام غر میزنن؛ مدام به شما میگن این کارو نکن. هر کاریم که بخواهید بکنید این ها دم از یاس و نا امیدی میزنن؛ وختی ازشون پیشنهاد میخواهید ، هیچ پیشنهادی ندارن!  اما با همه پیشنهادای شما مخالفن!!
این ها همون آدم هایی هستن که آگه بخواهی ماشین نو بخری ، بهت میگن چه کاریه؟ یه تصادف بکنی کلی ازش میفته!
اگه بخواهین ماشین دست دوم بخرین ، میگن آخه چه کاریه؟ معلوم نیس دست کی بوده، ممکنه کلی خرج روی دستت بذاره!
آخر سرم پیشنهادشون اینه :همون بهتر با اتوبوس واحد این ور اون ور بری ، اینجوری کمتر هزینه میکنی!
عملاً این ها همون آدم هایی هستن که ما تو جامعه بهشون میگیم : انسان های خسیس…
این آدم ها تکیه گاه های خوبی برای ما نیستن؛
چرا که وقتی ما با شکست روبه رو بشیم خیلی سریع کنار میکشن و ما با مغز زمین میخوریم، این ها همون هایین که وقتی شکست میخوری مدام این شکست رو چماق میکنن و توی سرت می زنن که دیدی؟ مگه من بهت نگفته بودم سرمایه گذاری نکن؟مگه من بهت نگفته بودم شکست میخوری؟
مراقب باشید به این آدم ها و مشورت و راهنمایی شون خیلی اعتماد نکنید.

البته یه نکته مهم !
یکسری افراد من باب مشاوره و راهنمایی میان نقاط تاریک یک مسیر و یک پروژه رو به شما نشون میدن ، اما، این آدم ها مدام دم از یاس و نا امیدی میزنن ، به همین خاطر گزینه های مناسبی برای مشورت و راهنمایی نیستن.

فرستادن دیدگاه