نان و اهمیت آن در تاریخ ایران

نان و اهمیت آن در تاریخ ایران

قدیمی تر ها یه تیکه نون روی زمین که می دیدن خم می شدن تمام قد بَرِش می داشتن ، می بوسیدن ، می ذاشتن یه گوشه مبادا زیر دست و پای خلق الله بِره قسم که می خواستن بخورن ، بعد لفظ جلاله با « به همین برکت » ، دل طرف شون قرص بود که دوز و کلکی توی کار نیست.

قدیمی تر ها یه تیکه نون روی زمین که می دیدن خم می شدن تمام قد بَرِش می داشتن ، می بوسیدن ، می ذاشتن یه گوشه مبادا زیر دست و پای خلق الله بِره قسم که می خواستن بخورن ، بعد لفظ جلاله با « به همین برکت » ، دل طرف شون قرص بود که دوز و کلکی توی کار نیست.

 

قدیمی تر ها یه تیکه نون روی زمین که می دیدن خم می شدن تمام قد، بَرِش می داشتن ، می بوسیدن ، می ذاشتن یه گوشه
مبادا زیر دست و پای خلق الله بِره
قسم که می خواستن بخورن ، بعد لفظ جلاله با « به همین برکت » ، دل طرف شون قرص بود که دوز و کلکی توی کار نیست.
جامعه شناس ها یه اصطلاحی دارن به نام  «حافظه جمعی»
نون توی «حافظه جمعی» پدر بزرگ ها و مادربزرگ های ما گره خورده به سال سیاه. به دو بار قحطی بزرگ که تقریبا کل شهرهای ایران رو گرفت.
به نون های سیاه که به زور با زانو دو نیم می شد.


به صف های طولانی نونوایی ها که بعد ساعت ها وایسادن
نون، سالم دست کسی نمی رسید؛  روی هوا زده می شد ، می شد صد تیکه .
اگر وقت برای خوندن تاریخ ندارید ، مستند خاطرات متروک و ببینید؛ با یک تیر چند نشون زدید ، خاطرات یه برهه مهم از سرزمین مادری رو مرور کردید.
اگر طبع هنری و بصری دارید و یا حتی ندارید از خلاقیت های نمایشی ش ، کیف می کنید و در نهایت ، گذشته از همه


وقتی یه تیکه نون روی زمین می بینید اگر نبوسیدش ، حتما از سر راه بَرِش می دارید.
ضایعات نان ایران ، ۲ میلیون تن در سال است.

پ . ن : مستند « خاطرات خانه متروک » از سایت سینما مارکت قابل دانلود و یا نمایش آنلاین است.