خدمات امیرکبیر به ایران در مدتی که صدراعظم بود

خدمات امیرکبیر به ایران در مدتی که صدراعظم بود

سه سال و یک ماه و بیست و هفت روز ، فرصت و زمان کمی است برای ساختن همه چیز از نو ؛ آن هم یکّه و تنها خبر از یار و همیاری لایق که نیست هیچ ؛ اطرافیان هم کارشکنی می کنند. از خدمات امیر کبیر و اصلاحاتی که در این مدت برای ایران انجام داد و  از وضعیت ایران در آغاز صدارت او در مجله اینترنتی وبلایت بخوانید

خدمات امیرکبیر به ایران کم نیست. سه سال و یک ماه و بیست و هفت روز ، فرصت و زمان کمی است برای ساختن همه چیز از نو ؛ آن هم یکّه و تنها خبر از یار و همیاری لایق که نیست هیچ ؛ اطرافیان هم کارشکنی می کنند. از خدمات امیر کبیر و اصلاحاتی که در این مدت برای ایران انجام داد و  از وضعیت ایران در آغاز صدارت او در مجله اینترنتی وبلایت بخوانید

 

سه سال و یک ماه و بیست و هفت روز ،
فرصت و زمان کمی است برای ساختن همه چیز از نو ؛ آن هم یکّه و تنها
خبر از یار و همیاری لایق که نیست هیچ ؛ اطرافیان هم کارشکنی می کنند .
برسر راهت سنگ می اندازند و تو باید پامردی کنی . پیش بروی با همّت و قدرتی مضاعف

حدمات امیرکبیر

وضعیت ایران در آغاز صدارت امیرکبیر


سال ۱۲۶۴ هجری قمری – ایران


شمال در دست روس ؛ جنوب جولان گاه انگلیس ، خوانین محلی هم داعیه تجزیه طلبی دارند .
تاج سلطنت ، برسرناصرالدینی ست که بی لیاقتی سلسله ای را به ارث برده است با قلبی که می تپد برای آن سوی آب ها در مقابل ، امیرکبیری به صدارت می رسد ؛ دلبسته ی ذره ذره ی این خاک . نگران و دلواپس سرنوشت یک ملت ؛ ملّتی که عادت کرده اند به این سرنوشت . تسلیم اوامر ملوکانه اند.


 قانون ” پادشاه ، سایه خدا بر زمین است ” یک باور است . ظلم و بی عدالتی ، فقر و نابسامانی ، سلطه و دخالت بیگانه ، جهل و عقب ماندگی پیامد آن امّا باور امیر چیز دیگریست ؛ مردم ایران خودشان باید مشکلاتشان را حل کنند .
امیرکبیر هوش و ذکاوت و ایمان سرشاری دارد . تجربه ی سفر به روسیه و ایروان ، آشنایی با پیشرفت های علم و فن و شرکت در مذاکرات مناقشه ی  ایران و عثمانی ، از او صدر اعظمی شایسته و کاردان ساخته است . مشکلات و کاستی های کشور را می داند پس برای رفع و اصلاح آن لحظه ای درنگ نمی کند . از نگاه امیر ، جهل و نادانی بزرگترین آفت یک ملت است و دانستن یک حق .
مردم  باید از اخبار و رویدادهای دربار و وضع مملکت  آگاه باشند ؛ روزنامه ی وقایع اتفاقیه منتشر می شود .
بقای صاحبان قدرت در خدمت و رضایت زیردستان است .

پس باید حال ملت  خوب باشد . رسیدگی به وضع بهداشت درست زمانی که وبا و آبله در حال گسترش است ، تأسیس بیمارستان مجهز به داروخانه ، سامان دهی به وضعیت اطبا و فرستادن آنها به ولایات دور برای درمان بیماران مقدمه ای بر حال خوب است
سیستم هیأت حاکمه فسادی همه گیر دارد . همه آلوده اند به رشوه و زد و بند .
دخل و خرج مملکت جور در نمی آید . کسری بودجه غوغا می کند .
چاره ای جز کاهش خرج های بی حساب و کتاب نیست هرچند که هجمه ها ، دشمنی ها و سنگ های برسرراه مضاعف شوند .

اصلاحات امیرکبیر

اصلاحات امیرکبیر را از کجا شروع شد؟

خدمات امیرکبیر به ایران با اصلاحات در بعضی ساختارها شروع شد. امیر از حقوق خود و اطرافیان شروع می کند که هیچ ؛ به تعیین مقرری ماهیانه برای ناصرالدین شاه هم می رسد . رشوه خواری هم که امری مرسوم است ممنوع می شود.
امیرکبیر به حمایت از اقتصاد ملی تأکید دارد . ترقّی صنعت ملی بر پایه استخراج معادن ، ایجاد کارخانه های مختلف برمبنای دانش روز ، حمایت از کشاورزان و رواج کشت نیشکر و پنبه ، کاهش واردات و افزایش صادرات…
دست دخالت بیگانه باید کوتاه باشد تا تحقق اقتصادملی و امنیت پایدار مرزهای آبی ایران در شمال و جنوب فاقد امنیت است . ایران نیروی دریایی ندارد از نیروی نظامی
منظم و آموزش دیده هم اثری نیست . ایجاد وزارت جنگ ، مدرسه نظام ، تأسیس کارخانه ی اسلحه سازی و خرید کشتی برای تجهیز نیروی دریایی در دستور کار قرار می گیرد .امنیت  داخل هم با سرکوب آشوبگران تأمین  شده است .به دستور امیر ، خوانین خود عهده دار برخی مسئولیت ها می شوند . روابط  خارجی هم با تأسیس سفارتخانه در تهران مدیریت می شود .
اما اصلاح وضع موجود کافی نیست .حدمات امیرکبیر به ایران با این روند رو به رشد باید ادامه  یابد. آموزش نیروهای کارآمد و عالم به دانش و فن ، نیاز آینده مملکت است .
تلاش امیر به نتیجه می رسد ؛ فعالیت مدرسه دارالفنون آغاز می شود و سیزده روز بعد ، خون امیرکبیر در باغ فین نقطه ای می شود بر پایان سرخ این راه …
گاه برای حیات دوباره ی یک ملت ، یک مرد کافی است حتی اگرتنها  سه سال و یک ماه و بیست و هفت روز زمان داشته باشد .