دانش سنتی؛ مادر علم جدید

دانش سنتی؛ مادر علم جدید

دانش سنتی را مادر علم جدید می دانند. پدران ما در گذشته با دانش و مهارت هایی که سینه به سینه به آنها رسیده بود، اموراتشان را می گذراندند. نمونه آثار و بناهای تاریخی گذشته همگی حاصل تجربه و دانش سنتی آنهاست. نمونه های دانش بومی در ایران موفق و در بسیاری موارد کم نظیر است. در این باره متن زیر را در مجله فرهنگی وبلایت بخوانید.

دانش سنتی را مادر علم جدید می دانند. پدران ما در گذشته با دانش و مهارت هایی که سینه به سینه به آنها رسیده بود، اموراتشان را می گذراندند. نمونه آثار و بناهای تاریخی گذشته همگی حاصل تجربه و دانش سنتی آنهاست. نمونه های دانش بومی در ایران موفق و در بسیاری موارد کم نظیر است. در این باره متن زیر را در مجله فرهنگی وبلایت بخوانید.

دانش سنتی چیست؟

 


دانش سنتی

 

مجموعه دانسته های مردمان هر سرزمینی ، در طول سالیان دراز ، می شود دانش سنتی و بومی همان منطقه که سینه به سینه و نسل به نسل رسیده تا به امروز علم جدید که آمد ، دانش های گذشته هم به عنوان میراثی از فرهنگ و تمدن ؛ در خطر فراموشی نام صاحبان و نشان صاحبانش قرار گرفت


سازمان جهانی مالکیت فرهنگی ( wipo ) ایجاد شد تا مالکیت فکری دانش های سنتی را از نظر حقوقی ثبت کند .
و چون مالکیت این دانسته ها ، یک درستآورد عمومی ، در طول تاریخ است ، مالکیت آن نیز جمعی ست و به نام همان ملّت و فرهنگشان ثبت می شود .

نمونه های دانش سنتی در ایران

 

دانش سنتی

 

به طور نمونه ، در صنعت دارویی جهان ، چندین هزار دارو  نوع تولید می شود که از گیاهان دارویی به دست آمده است .
برخی از این گیاهان ، تنها در ایران رشد و نمو می کند
ما ۷۰۰۰ گونه گیاهی داریم که ۳۰۰۰ گونه آن ، مصارف پزشکی و صنعتی دارد
دانش بومی و سنتی اگر به نام ملّتی ، ثبت و ضبط نشود ،
در فرآیند جهانی شدن ، حل می شود و به یغما برده خواهد شد
جمع آوری و پیشنهاد برای ثبت آن ، بر عهده هر متخصص دلسوز و فرهیخته ایرانیست.