فرهنگِتو گرم کن! | پوستر اختصاصی مجله فرهنگی وبلایت

فرهنگِتو گرم کن! | پوستر اختصاصی مجله فرهنگی وبلایت

وقتی هوایِ دل روزها سرد است، فرهنگت را گرم کن! بگذار جان بگیرد.
فرهنگ، مظلوم است. فرهنگ، نجیب است و این نجابتش شاید مظلوم تَرَش هم کرده. هر وقت، فهرستی از مشکلات و معضلات ردیف می شود زیر هم، برای راه حل می نویسند: « فرهنگ سازی شود » همه می دانند فرهنگ چقدر متبحر است، چقدر کارآمد است و دلسوز.

جسمش سیال است و پرتحرک اما سرما چنان دویده به جانش که خیلی توان ندارد برای اندکی تحرک . فرهنگ را می گویم ؛ همان که یخ زده از سرمای بی توجهی اما قلبش هنوز ، فسرده نیست . یک دنیا آرزوهای رنگی دارد برای من و تو برای وقتی که تاجِ توجه را بگذاریم بر سرش، تا همه چیز ،خیلی نرم ، بنشیند سر جای خود.

جسمش سیال است و  پرتحرک اما سرما چنان دویده به جانش که خیلی توان ندارد برای اندکی تحرک؛ فرهنگ را می گویم ؛ همان که یخ زده از سرمای بی توجهی اما قلبش هنوز، فسرده نیست.
یک دنیا آرزوهای رنگی دارد برای من و تو برای وقتی که تاجِ توجه را بگذاریم بر سرش، تا همه چیز، خیلی نرم، بنشیند سر جای خود.

وقتی هوایِ دل روزها سرد است، فرهنگت را گرم کن! بگذار جان بگیرد.
فرهنگ، مظلوم است. فرهنگ، نجیب است و این نجابتش شاید مظلوم تَرَش هم کرده. هر وقت، فهرستی از مشکلات و معضلات ردیف می شود زیر هم، برای راه حل می نویسند: « فرهنگ سازی شود » همه می دانند فرهنگ چقدر متبحر است، چقدر کارآمد است و دلسوز. چقدر جلوی تولد مشکلات ناخواسته را می تواند بگیرد، اما خیلی ها نمی بینند که فرهنگ، گوشه ای پشت در، توی سرمای مشکلات نشسته به انتظار در حالی که همه، چشم به راه  ساخته شدنش هستند.
غافل از اینکه این فرهنگ اگر گرم شود، همه وجودش می شود جان!
می دود در رگ های شهر، می رود در اعماق وجود تک تک آدم های خسته از نابسامانی، تا هرچه و هرکه کنارش بنشیند را به سامان کند.
مثلا فکرش را بکن!  اگر گاو صندوق اقتصاد بیفتد روی غلطک فرهنگ.
رشد و رونق اقتصادی چه شتابی بگیرد! یا فرهنگ را بریزند پای درخت سلامت، چه سیب های سرخی، بار بدهد!
یا مثلا اگر با فرهنگ برویم برای خرید. یا ببریمش سر سفره خورد و خوراکمان یا  فرهنگ بیاید و شاهد عقدمان باشد حتی بشود با فرهنگ، خانه ی مان را چیدمان کنیم. اصلا تیله های غلطان فرهنگ اگر بیفتد به تسبیح دست نماینده ای، شهرداری و یا فرماندار منطقه ای دوری…
چه می شود ؟! فکرش را بکن!
رانندگان جاده و خیابان های شهر، پدال فرهنگ بیاید زیر پایشان.
نتیجه چه می شود اگر بازار فرهنگ هم رونق بگیرد؟ دست و بالش گرم شود، کار و بارش بگیرد؟

تحویلش بگیریم. من و تو هم ،هرکدام به سهم خود یکی از این گوی های سپیدِ گل انداخته در دل داریم.
فرهنگ ت را گرم کن! تا جان بگیرد. دستش اگر باز شود از پس خیلی کارها برمی آید.
جاری که شود ؛
گره هایی برایمان باز می کند که فکرش را نمی کردیم…
فرهنگتو گرم کن! 🙂