پرچم برای چمیدن در دست باد

پرچم برای چمیدن در دست باد

پرچم یا بیرق نماد کشور و گروه هاست. در تمام دنیا پرچم ها دو کارکرد سیاسی و فرهنگی دارند کارکرد فرهنگی همان ایجاد حس وفاق و اتحاد مردم آن سرزمین است و کارکرد سیاسی آن کاملا خارجی ست در مقابل سایر کشورها. در متن زیر از پرچم و تاریخچه آن می خوانید.

پرچم یا بیرق نماد کشور و گروه هاست. در تمام دنیا پرچم ها دو کارکرد سیاسی و فرهنگی دارند کارکرد فرهنگی همان ایجاد حس وفاق و اتحاد مردم آن سرزمین است و کارکرد سیاسی آن کاملا خارجی ست در مقابل سایر کشورها. در متن زیر از پرچم و تاریخچه آن می خوانید.

 

پرچم

 

مشکلات زندگی زیاد است ؛ با ذهن درگیر یا جسم خسته
شاید هم با حال خوب … در خیایان های شلوغ شهر ، نگاهت که به آن تکه پارچه ی سه رنگ رقصان در باد می افتد ، همه چیز فراموش می شود برای چند لحظه !
پیچ و تاب های نرم  این پرچم ، احساسی مشترکی به ما می دهد که تنها باید ایرانی باشی تا بفهمی واژه ی پرچم ما را به عصر کاوه آهنگر و درفش کاویانیش می برد
پر همان بر است به معنای جلو ، رو به بالا
و چم یعنی چمیدن ، پیچ و تاب خوردن
در تمام دنیا  پرچم ها دو کارکرد سیاسی و فرهنگی دارند
کارکرد فرهنگی همان ایجاد حس وفاق و اتحاد مردم آن سرزمین است و کارکرد سیاسی آن کاملا خارجی ست در مقابل سایر کشورها

 


چیزی که از گذشته های دور هم مطرح بود اینکه ، وقتی پرچم کشور یا لشکری را به زمین بکشی ،  یعنی آغازی ست برای شکست و تضعیف روحیه ی آن ملت
یکی از اهداف جنگ ها در گذشته همین بود ؛ از بین بردن پرچمدار سپاه
پرچم ، تکه پارچه ی رنگی عجیبی ست


برای تقویت حس هویت ملی و اتحاد ، لازم نیست بودجه های کلان صرف کنی
تنها کافیست چند بیرق بزرگ را  بر فراز نقاط مرتفع شهر به اهتزاز درآوری
یک تاریخ کهن به خاطرمان می آید و خون ها و جان های شیرینی که بر سراین راه رفت تا این خوشرنگ سه رنگ ، برافراشته بماند
 

این متن را در بخش صوت با صدای سید علی اصغر برقعی بشنوید