روز کتاب و کتابخوانی | این گوی و این فرهنگ | پوستر اختصاصی مجله فرهنگی وبلایت

روز کتاب و کتابخوانی | این گوی و این فرهنگ | پوستر اختصاصی مجله فرهنگی وبلایت

ماه و ستاره ها می گویند هر سال ۲۴ آبان ماه ، خورشیدِ روز کتاب و کتابخوانی طلوع می کند ( البته از سال ۷۲ به بعد )
کتاب که حاوی و حامل فرهنگ یک مردم است تا همیشه.

می گفت هر وقت کتابی را باز می کنم ، تو گویی پنجره ای رو به یک افق گسترده می گشایم. گاهی نسیمی می وزد و طراوتی روی پوست صورتم می لغزد. گاهی آفتابی روشن ، سایه ای تیره از من می سازد پشت سرم! و گاهی طوفانی به سمت من می آید و مرا در می نوردد، آنقدر که وقتی باد ها به آشیانه رسیدند ، من دیگر آن منِ سابق نیستم! می گفت من همیشه عاقل ترین شمعدانی هایم را برای این پنجره ها آماده میکنم.

می گفت هر وقت کتابی را باز می کنم ، تو گویی پنجره ای رو به یک افق گسترده می گشایم.
گاهی نسیمی می وزد و طراوتی روی پوست صورتم می لغزد.
 گاهی آفتابی روشن ، سایه ای تیره از من می سازد پشت سرم!
و گاهی طوفانی به سمت من می آید و مرا در می نوردد، آنقدر که وقتی باد ها به آشیانه رسیدند ، من دیگر آن منِ سابق نیستم!

می گفت من همیشه عاقل ترین شمعدانی هایم را برای این پنجره ها آماده می کنم.

حالا بگذریم؛
بهر حال ماه و ستاره ها می گویند هر سال ۲۴ آبان ماه ، خورشیدِ روز کتاب و کتابخوانی طلوع می کند ( البته از سال ۷۲ به بعد )
کتاب که حاوی و حامل فرهنگ یک مردم است تا همیشه.
و ما که ارادات داریم هم به کتاب  و هم به کتابخوان ها .
پس هم این روز را تبریک می گوییم ( روزتون مبارک )  و هم به مناسبت ، چند جمله ای از بزرگی در راستای پاسداشت همین جناب کتاب را در ذیل ذکر می کنیم. شاید که به کار آید …?

  • به بهانه ی اشتغال و کارهای روزمره از مطالعه غفلت نکنید
  • کتابخوانی را جزء کارهای زندگی بدانید
  • بهای کتاب را جزئی از هزینه های ضروری زندگی بدانید
  • جوان ها وقتی دور هم می نشینند و دو سه ساعت جلسه دارند ،قرار بگذارند که از این جلسه ، نیم ساعت کتاب بخوانند
  • در تابستان ها که نوجوانان و جوانان محصل تعطیلند ، حتما کتاب بخوانند ، کتاب هایی را معیّن کنند بخوانند و تمام کنند
  • با خود کتاب هایی همراه داشته باشید و از وقت های اضافه خود برای کتابخوانی استفاده کنید
  • در صورت توان برای چاپ کتاب های خوب هزینه کنید و آن را به حساب صدقه جاریه بگذارید
  • کتاب های خوبی که می خرید را پس از مطالعه به دوستان و فرزندانتان بدهید تا آنها هم بخوانند