ضرب المثل سنگ ها را وا کندن از کجا آمد

ضرب المثل سنگ ها را وا کندن از کجا آمد

ضرب المثل سنگ ها را واکندن یکی از ضرب المثل های فارسی است که ساخته و پرداخته از فرهنگ ایرانی است. هر ضرب المثل یا زبانزد، ریشه ای دارد که دانستن آن غالبا شیرین است. مثلا سنگ ها را واکندن از کجا آمده و پیشینه تاریخی اش کجاست در این صفحه از مجله فرهنگی وبلایت در دسترس شماست. از ضرب المثل ها چیزهای زیادی می توان یادگرفت.

ضرب المثل سنگ ها را واکندن یکی از ضرب المثل های فارسی است که ساخته و پرداخته از فرهنگ ایرانی است. هر ضرب المثل یا زبانزد، ریشه ای دارد که دانستن آن غالبا شیرین است. مثلا سنگ ها را واکندن از کجا آمده و پیشینه تاریخی اش کجاست در این صفحه از مجله فرهنگی وبلایت در دسترس شماست. از ضرب المثل ها چیزهای زیادی می توان یادگرفت.

 

ریشه ضرب المثل سنگ ها را واکندن

 

سنگ ها را واکندن

 

ترازو یکی از قدیمی‌ترین ابزارهاست

که حتی تصاویرش را در مقبره‌های فراعنه مصر، می توان دید

یعنی حدود پنج هزار سال قبل از میلاد

از قدیم ترازو بود اما نبود واحد سنجش مشترک ، همیشه مشکل ساز بود

بین مردم ، اختلاف می شد ، وقتی از شهری با شهر دیگر خرید و فروش می کردند

گاهی هم وزن از سنگ ها به  خاطر سائیدگی ، کم می شد

معمولا خریداران با خود سنگی داشتند و اجناس را با سنگ  خود می کشیدند

به خاطر همین بین مشتری و خریدار دعوا بیشتر اوقات دعوا بود.

 

سنگ ها را وا کندن

 

در چنین مواقعی طرفین به اماکن رسمی مراجعه می کردند و

جنس مورد اختلاف را با سنگ معتبر می سنجیدند و اختلاف آن‌ها برطرف می شد

که در عرف به این عمل «سنگ ها را واکندن» می گفتند.

آدمهای امروز برای خرید و فروش ، سنگ و ترازو  ندارند

اما هنوز هم  برای دوری از اختلاف ؛ سنگ هایشان را وا می کنند.