چگونه ماه بر زندگی ما تاثیر می گذارد؟

چگونه ماه بر زندگی ما تاثیر می گذارد؟

سر و وضع زمین را که ما آدمها خیلی تغییر دادیم ، اما با وجود ۷۴ بار سفری که به ماه داشته ایم این کره پر چاله ، همچنان دست نخورده مانده است دانشمندان می گویند در گذشته بین ماه و زمین میزانی از جاذبه ای وجود داشت که مدت زمان حرکت زمین و طول شبانه روز ، تنها ۱۰ ساعت بود و با تغییر میزان این جاذبه ، کم کم به ۲۴ ساعت افزایش یافت جاذبه ماه به عنوان چراغی که با نور ملایمش شبهای اهالی زمین را روشن می شود انقدر زیاد است که تاثیرش بر زندگی

سر و وضع زمین را که ما آدمها خیلی تغییر دادیم ، اما با وجود ۷۴ بار سفری که به ماه داشته ایم این کره پر چاله ، همچنان دست نخورده مانده است. تاثیر ماه بر زندگی ما بیشتر از حدی است که تصورش را می کنیم. از تاثیرات کره ماه، استهلال ماه نو و اینکه اگر ماه نبود چه اتفاقی برای ماه زمینی ها می افتاد در مجله فرهنگی وبلایت بخوانید.

عمر ماه چقدر است؟

عمر ماه

 

تولد هر دو تقریبا هم زمان بود ؛ حدود ۴.۵ میلیارد سال قبل ماه و زمین ! سر و وضع زمین را که ما آدمها خیلی تغییر دادیم ، اما با وجود ۷۴ بار سفری که به ماه داشته ایماین کره پر چاله ، همچنان دست نخورده مانده است. دانشمندان  می گویند در گذشته بین ماه و زمین میزانی از جاذبه ای وجود داشت که مدت زمان حرکت زمین و طول شبانه روز ، تنها  ۱۰ ساعت بود .

و با تغییر میزان این جاذبه ، کم کم به  ۲۴ ساعت افزایش یافتجاذبه ماه به عنوان چراغی که با نور ملایمش شبهای اهالی زمین را روشن می شودانقدر زیاد  است که  تاثیرش بر زندگی و فرهنگ انسانی را حتی  از خورشید هم پررنگ تر بدانیم .

تاثیرات کره ماه بر زندگی

به عنوان راهنما و جهت یابی مسیر در شب های ابری و بی ستاره یا عامل موثر بر جزر و مد دریا ها ،  رسیدن و آبدار شدن میوه ها  و حتی خلق و خوی آدمها تاثیرپذیری که حتی آدمها را در دوره هایی به پرستش  ماه واداشت.

در زبان و ادبیات ما ، ماه و مشتقاتش یکی از پر تکرار ترین واژه هاست از تشبیه صورت معشوق به قرص ماه ، تا لاغری و رنجوری ، به هلال از فهرست  اسامی و نام ها تا ضرب المثل ها ، خرافه ها و باورهای عامیانه ای چونماه گرفتگی و سوراخ شدن پارچه کرباس زیر نور ماه …

از زمانی که هلال باریک ماه نو متولد می شود تا رسیدن به قرص کامل و دوباره محو شدنش از صفحه آسمانچیزی که مهم است ،یادآوری چرخه ایست که می تواند آیت و نشانه ای از زندگی ما باشد.

استهلال ماه 

انقدر دقیق  که دانشمندان علم نجوم برای محاسبه زمان حلولش ، گاهی ساعتها معادلات پیچیده را زیر و رو می کنند استهلال یا تلاش برای روئت هلال نه تنها دارای ارزش نجومیست که از نظر دینی ، مستحب  است.اینکه چرا ماه و رفت و آمد ش این همه مهم شده ، فقط به بحث سنت ها و آئین های مذهبی برنمی گردد.

 

 

عمیق تر که شویم و جستجو و تحقیق بیشتر کنیم ، پژوهش های مختلفی روی این قرص زیبا انجام گرفته است ؛ مثل تحقیقات امریکایی ها در دانشگاه نوول اورلئان. خروجی این تحقیقات نشان داد گردش ماه روی رفتار انسانها تاثیر میگذارد.

۸۱ درصد پژوهشگران سلامت روان با این نظر موافق اند. محققان دیگری در ژنو سوئیس فهیده اند که ماه روی الکترونها هم  تاثیرگذار است و اشعه های الکترومغناطیسی که تولید می کند در هر روز با روز بعد متفاوت است. و این میکرو موج هاروی الکترون های سلول های ما تاثیر می گذارند. .تاثیر ماه که می بینیم فقط بر جسم و جان مان نیست .

اگر ماه نبود و یا نباشد…

 

کل حیات بر کره زمین و کلید خیلی از رتق و فتق امور زمین در دست ماه است. جدایی ماه از زمین اگرچه می گویند بیشتر از صدها میلیون سال طول می کشد اما تصور نبودش هم چیزی شبیه فاجعه است.بدون ماه ، زمین بدون فصل است . فصل های رنگارنگ که می رود و می آید اگر ماه نباشد نخواهد بود.

زمین بدون ماه ش یا شب است یا فقط روز. زمان هایی خیلی سرد می شود زمان هایی بسیار گرم می شود. در نبود ماه ، اقیانوس ها سه برابر می شود و خبری از جذر و مد آب ها نیست . شب های زمین بدون ماه تاریک است و خیلی اتفاقات که باید بیفتد تا متوجه اش شویم. این همه تاثیر برای ماهی که گاه شب ها چشممان می افتد و وقتی قرصش کامل می شود.

تحسین اش می کنیم ؛ کم نیست و بی راه نیست که تعیین کننده اوقات روزگار ما باشد . ماهی  که به عنوان  تنها قمر طبیعی کره زمینهر سال دوازده بار از نو متولد می شود و مابه جز حلول رمضان و شوال ، از کارکردش به عنوان یک تقویم طبیعی غافلیم رفت و آمد دقیقی که می توان کل امور زندگی را بر اساس آن سامان داد.

 

 

قبل از اینکه  گاه‌شماری میلادی در بعضی از کشورهای اسلامی  رسمی شود یا  گاه‌شماری هجری خورشیدی در ایران و افغانستان مبنا قرار بگیرد ، سالنمای هجری قمری سالنمای اصلی سرزمین‌های اسلامی بود و وقایع تاریخی در امور مختلف  با این گاه‌شماری ثبت می‌شد.

هنوز هم قرآن های قدیمی هست که بر پشت جلدش ، تاریخ تولد نوزادان  بر اساس سن ماه ، ثبت شده است