الگوی مصرف و مدیریت آب و فاضلاب ، بحرانی است.

الگوی مصرف و مدیریت آب و فاضلاب ، بحرانی است.

آمار ها می گوید: در یکی از استان های کوچک کشور،بطور میانگین هر فرد در یک روز، ۲۰۰ لیتر آب مصرف میکند!! از این ۲۰۰ لیتر، ۴ تا ۵ لیتر مصرف شرب دارد؛ و به دلیل نداشتن زیرساخت های مورد نیاز آب و فاضلاب کشور، همه ۲۰۰ لیتر آب مصرفی باید تا استاندارد مصرف شرب […]

آمار ها می گوید: در یکی از استان های کوچک کشور،بطور میانگین هر فرد در یک روز، ۲۰۰ لیتر آب مصرف میکند!! از این ۲۰۰ لیتر، ۴ تا ۵ لیتر مصرف شرب دارد؛ و به دلیل نداشتن زیرساخت های مورد نیاز آب و فاضلاب کشور، همه ۲۰۰ لیتر آب مصرفی باید تا استاندارد مصرف شرب تصفیه شود!!

آمار ها می گوید: در یکی از استان های کوچک کشور،بطور میانگین هر فرد در یک روز، ۲۰۰ لیتر آب مصرف میکند!!
از این ۲۰۰ لیتر،  ۴ تا ۵ لیتر مصرف شرب دارد؛
و به دلیل نداشتن زیرساخت های مورد نیاز آب و فاضلاب کشور،
همه ۲۰۰ لیتر آب مصرفی باید تا استاندارد مصرف شرب تصفیه شود!!

درصورتی که میتوان آب شرب را از سایر مصارف جدا کرد

و هزینه کمتری بابت تصفیه آب پرداخت ؛
جالب تر اینجاست که به ازای هر فرد ۵۰۰ هزار تومان سرمایه‌گذاری گذاری جهت سیستم تصفیه آب لازم است!!!!
در سایر کشورا ، آب شرب را به صورت بسته‌بندی به مردم می فروشند
در این نوع مصرف اگر باکتری زدایی با اشعه یو وی انجام بشود،  مشکلی برای سلامتی هم نخواهد داشت
ظاهرا شش کشور در دنیا آب شربشان با بقیه مصارف یکیست
حتی در سوریه هم لوله کشی آب شرب جداست و در هرآشپزخانه یک شیر آب شرب وجود دارد
آمارهای ترسناک می گویند: در ایران هفتاد درصد آب بدلیل لوله کشی غلط هدر میرود؛
سی درصد آب شرب و هفتاد درصد آب کشاورزی ،قبل از رسیدن به مصرف کننده هدر میرود

پ ن: در گذشته،  آب ریخته شده از دست وضو گیرندگان را که فضلیتی پیدا میکرد،
پای درختان و گیاهان می ریختند و به آن فاضلاب می گفتند!!!!