نویسندگان حوزه کودک، معمار آینده جهان خواهند بود

نویسندگان حوزه کودک، معمار آینده جهان خواهند بود

دنیای کودکان ، شبیه هم است و رنگی است اما کتاب هایی که کودکی در هوای مه گرفته لندن یا دمای منفی چندین درجه تورنتو تنفس می کند با آن کودک شیرین زبان یزدی یا آفتاب سوخته بلوچستانی در کپر زمین تا آسمان فرق می کند.

در اطراف ما حتما آدم هایی هست که دست به قلم اند.  یک جوری احساسات خودشان را می آورند به قلم که از ذوقی که برای انتخاب واژه ها می کنند طور دیگر،  روحمان پر می شود از حال خوب.

دنیای کودکان ، شبیه هم است و رنگی است اما کتاب هایی که کودکی در هوای مه گرفته لندن یا دمای منفی چندین درجه تورنتو تنفس می کند با آن کودک شیرین زبان یزدی یا آفتاب سوخته بلوچستانی در کپر زمین تا آسمان فرق می کند.

در اطراف ما حتما آدم هایی هست که دست به قلم اند.  یک جوری احساسات خودشان را می آورند به قلم که از ذوقی که برای انتخاب واژه ها می کنند طور دیگر،  روحمان پر می شود از حال خوب.

کتاب کودک
دست به قلم ها انگار جور دیگری دنیا را می بینند،  چیزهایی که گاه از چشم پنهان مانده یا فکر می کنیم خیلی هم قابل گفتن و شنیدن نیست.  در بین نویسنده ها اما یک تعدادی هستند که دنیا را چند پله دیگر متفاوت می بینند. نگاهشان را می برند سمتی که چشم های کودکی باز است. 

نوشتن برای کودکان و نوجوانان

کتاب کودک

نوشتن برای کودکان و نوجوانان اگر چه حوزه ای تخصصی است اما نکاتی در دنیای این آدم ها که برای کودکی ما و کودکان مان می نویسند هست که فرقشان را با نویسنده هایی بزرگسال می آورد جلوی چشم.
مثل اینکه معلمی، اولین شغل بیشترشان بوده،  قبل از اینکه اصلا به عنوان نویسنده کودک شهره شوند.


روزها و هفته ها و سال ها سر و کله زدن با بچه های پشت میز و نیمکت از فرصت هایی است که می توان رفت به دل دنیای کودکان.  پس اگر شما هم معلم هستید برای نویسندگی برای کودکان،چند قدم جلوترید از بقیه. اگر هم نویسنده اید برای ورود به این حوزه میتوانید برای یک سال هم که شده تجربه کنید معلمی در مدرسه را.


خیلی از نویسنده ها از کودکی خودشان و هرچه در خاطرشان مانده الهام می گیرند یا از کودکان اطرافشان. هرچقدر هم کودک درونمان را بهانه کنیم باز هم حس کودکی چیزی است که در بزرگسالی رنگ و لعاب روزهای اولیه اش را در پیچ و تاب روزمرگی های بزرگ شدن از دست می دهد.

نوشتن در حوزه تخصصی کودک

معمار آینده


اگر دست به قلم هستید و شرایط زندگی تان در شرایط بالا می گنجد حتما نوشتن در حوزه تخصصی کودک را تجربه کنید.
برای اولین قدم و اینکه تا حدودی دستتان بیاید به کتاب فروشی های اطراف محل زندگی تان سری بزنید.قفسه های کتاب کودک و نوجوانان را بالا و پایین کنید.  به اسم نویسنده ها و سوژه هایی که دارند برایش می نویسند دقت کنید.

کتاب هایی که فروشش کم هم نیست ترجمه است. درست است که دنیای کودکان ، شبیه هم است و رنگی است اما کتاب هایی که کودکی در هوای مه گرفته لندن یا دمای منفی چندین درجه تورنتو تنفس می کند با آن کودک شیرین زبان یزدی یا آفتاب سوخته بلوچستانی در کپر زمین تا آسمان فرق می کند.

کتاب کودک
همین بررسی سرانگشتی کافی است تا بفهمیم تنوع کتاب های بومی و ایرانی برای کودکانمان چقدر کم است.
قلم زدن در این حوزه، سوای شیرینی دنیایی که دارد و تقویتی که برسر خلاقیت تان می آید،کتاب هایی به کودکان سرزمین تان هدیه می دهید که زندگی آینده شان را خواهد ساخت.

نویسندگان حوزه کودک، معمار آینده جهان هستند.
معمار آینده جهان باشید
لطفا بنویسید