یک غزل از محمدعلی بهمنی؛ همینم کافی ست

یک غزل از محمدعلی بهمنی؛ همینم کافی ست

محمدعلی بهمنی شاعر و غزل سرای ایرانی است. عشق یکی از مضمون های غزل‌های اوست. خیلی ها معتقدند که غزل‌های بهمنی از سبک و سیاق شعر نیما گرفته شده. در زیر عزل زیبایی با عنوان همینم کافی است را بخوانید.

محمدعلی بهمنی شاعر و غزل سرای ایرانی است. عشق یکی از مضمون های غزل‌های اوست. خیلی ها معتقدند که غزل‌های بهمنی از سبک و سیاق شعر نیما گرفته شده. در زیر عزل زیبایی با عنوان همینم کافی است را بخوانید.

 

دل خوشم با غزلی تازه، همینم کافی ست

تو مرا باز رساندی به یقینم. کافی ست!

قانعم، بیشتر از این چه بخواهم از تو

گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی ست!

گله ای نیست، من و فاصله ها همزادیم

گاهی از دور تو را خوب ببینم کافی ست

آسمانی! تو در آن گستره خورشیدی کن!

من همین قدر که گرماست زمینم کافی ست

من همین قدر که با حال و هوایت گهگاه

برگی از باغچه ی شعر بچینم کافی ست

 

فکر کردن به تو یعنی غزلی شورانگیز

که همین شوق مرا، خوب ترینم کافی ست.

محمدعلی بهمنی